lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Sponsorcommissie CSV´28

De sponsorcommissie probeert ieder jaar weer iets te betekenen voor de vereniging door verschillende activiteiten te organiseren en acties te ondernemen om nieuwe sponsoren aan te trekken en huidige sponsoren bij de vereniging te houden. Hiermee hoopt de sponsorcommissie extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor een gezonde en optimale organisatie. Het voornaamste doel van de sponsorcommissie is een omgeving creëren voor de sponsoren en leden voor het verkrijgen van binding met de club, aanwezigheid bij wedstrijden van alle elftallen, netwerkmogelijkheden en ruimte voor het verkrijgen van naamsbekendheid.

De sponsorcommissie valt onder de verantwoording van het bestuurslid PR & CZ van CSV’28.

Bestuurslid Commercie : Mustafa Celep 06 23609198
     
Lid sponsorcommissie: Fikret Akin 06 24 32 00 07
  Jan Clement 06 81 72 14 23  
  Ali Selvi 06 17 00 20 57
  Pepe Elhorst 06 48 93 08 70
     
     
Email: sponsor@csv28zwolle.nl