lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Beëindigen Lidmaatschap

Beëindigen/opzeggen 

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gemeld worden. Het formulier is hier te downloaden. Na invullen graag het formulier persoonlijk inleveren bij het CSV’28 Bureau. Daarnaast kan het formulier desgewenst gedeponeerd worden in de brievenbus welke hangt in het wedstrijdsecretariaat of opsturen naar:

CSV'28 Voetbal
Postbus 1569
8001 BN Zwolle
T.a.v. de ledenadministratie

In principe worden mondelinge afzeggingen niet gehonoreerd. Een speler die in de loop van het seizoen het lidmaatschap opzegt, wordt er op gewezen dat hij voor de rest van het seizoen (tot 1 juli) contributie betaalt. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd (pupil, junior of senior) van de speler. Er kan betaald worden op diverse manieren. Voorkeur heeft de automatische betaling per periode. In overleg kan eventueel een andere opzet gekozen worden.