lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Lidmaatschap

Aanvragen (zie ook Huishoudelijk Reglement)
Een kandidaat-lid moet zich officieel aanmelden m.b.v. een daartoe speciaal ontworpen formulier. Dat formulier is te verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat van het clubgebouw of te downloaden via deze siteHet aanmeldingsformulier en vrijwilligersformulier dienen bij voorkeur persoonlijk te worden ingeleverd bij het CSV28-Bureau. Kijk hier voor de aanwezigheid van het CSV’28 bureau.

Het aanmeldingsformulier is opgenomen in een document waarin alles te lezen staat over zaken (zoals contributie) die van belang zijn voor het aspirant-lid. Pas nadat alle formaliteiten zijn afgehandeld en de contributie is geregeld, kan het aspirant-lid zich lid van CSV noemen. In overleg met de betreffende coördinator zal het nieuwe lid horen in welk team het zal worden opgenomen en wanneer hij met de training kan beginnen.
Voor de D-pupillen en junioren geldt dat er pas aan officiële wedstrijden kan worden deel genomen als CSV in het bezit gesteld is van een tijdelijke spelerspas die gedurende 2 weken geldig is. In die periode van 2 weken moet de officiële pas beschikbaar komen. Spelers die van een andere vereniging overkomen, moeten zich bij hun oude vereniging laten uitschrijven en kunnen pas worden ingeschreven bij de nieuwe vereniging als er bij de oude vereniging geen contributieachterstand bestaat. Zonder die papieren wordt geen aspirant-speler bij de KNVB aangemeld. Al het voorgaande betreffende de aanmelding heeft ook betrekking op E- en F-pupillen m.u.v. van een spelerspas.

Zoals boven vermeld heeft het de voorkeur om de formulieren in te leveren bij het CSV’28 Bureau. Op deze wijze verwelkomen wij u (eventueel samen met uw kind) graag als nieuw lid. Daarnaast kunnen de formulieren gedeponeerd worden in de brievenbus welke hangt in het wedstrijdsecretariaat of opsturen naar:

CSV'28 Voetbal
Postbus 1569
8001 BN Zwolle
T.a.v. de ledenadministratie