Maatschappelijk- en Beroepsstage

Maatschappelijke Stages voor leerlingen van het VO en beroep oriënterende stages (VMBO).

Scholieren kunnen hun maatschappelijk stage of beroep oriënterende stages lopen bij CSV ’28. Wat ook moet worden gezien als een bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Op basis van onze ervaringen van het afgelopen seizoen is besloten, dat CSV '28 per stagiaire een passende stage probeert te bieden afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden. Daarom plaatsen wij alleen bij hoge uitzondering af en toe een specifieke stagevacature. Een stageprogramma wordt dan in overleg met de coördinator bureau stages en de uitvoerende stagebegeleider en jou vastgesteld. Het moet echter wel passen binnen de opdracht van de school. Hebt je interesse en wil je stage doen dan hebben wij verschillende mogelijkheden, zoals hieronder;

  • Fluiten van wedstrijden bij de pupillen- en/of jeugdwedstrijden. ( Dit hebben de meeste stagiaires de afgelopen jaren gedaan en waarbij sommigen nog doorgaan ).
  • Het helpen klaar zetten op de zaterdagen van de limonade voor de spelers
  • Helpen in de kantine op de zaterdagen.
  • Helpen bij evenementen en toernooien is altijd geweldig en gezellig bij CSV’28

Let wel: stagiaires die een maatschappelijke stage doen mogen geen trainingen geven. Dit mogen alleen de MBO stagiaires binnen het kader van hun stageopdrachten of zij die beroep oriënterende stages doen zoals binnen het VMBO en waar ook een onderdeel sport in zit zij mogen helpen bij de trainingen. Dus er is vast wel iets voor jou bij!!!.

MBO beroepsopleidingen “Sport en Bewegen ” of “ Sport en Recreatie”.

Voor de MBO opleidingen Sport en Bewegen of Sport en recreatie is CSV ’28 een erkend leerbedrijf. In het verleden hebben reeds een aantal studenten van onder andere de Landstede, Deltion College, Aventus en CIOS (Heerenveen) bij ons stage gelopen. Voor de beroep stages zijn er contacten met de genoemde ROC ‘s (MBO opleidingen) en het Kenniscentrum, waar alle scholen/studenten en leerbedrijven zich kunnen aanmelden en stageplaatsen kunnen aanbieden. Ook op de site van SBB kunnen studenten zien voor welke opleidingen binnen Sport en Bewegen ruimte is om stage te lopen bij CSV ’28. Zie ook www.s-bb.nl

Voor belangstelling mailen naar stagebij@csv28zwolle.nl of jan.bosscher@planet.nl. anders bellen naar 06-42383699. Vermeld in je mail je motivatie, je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, leeftijd, telefoon enz. de naam van je school en het aantal uren. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Spelregels

CSV’28 heeft een bureau stage waar alle verzoeken van stagiaires of via anderen zoals een leider/trainer of ouder gemeld moeten worden. Het bureau valt onder een coördinator en een bureaumedewerker. Verantwoordelijk vanuit het bestuur hiervoor is bestuurslid HRM. Aan het bureau is voor de MBO stages toegevoegd de hoofd-opleidingen of diens collega van het Ondersteuningsteam Jeugdopleidingen.

Binnen de verschillende stagemogelijkheden onderscheiden wij:

  • Maatschappelijke stages van leerlingen van het voortgezet onderwijs.
  • Beroep oriënterende stage van het VMBO onderwijs.
  • Beroepsstages van het MBO onderwijs (ROC)

Wie komen in aanmerking.

CSV ’28 werkt volgens een prioriteitsvolgorde:

  • Eerst eigen spelers.
  • Familieleden van de spelers
  • Overige.

Toestemming:

Uitsluitend het bureau stage en i.s.m. met de hoofdopleidingen voor de MBO stages geven toestemming voor een stageplaats. Dit vindt pas plaats na een intakegesprek met het stagebureau en voor de MBO ook met de hoofdopleidingen. Leiders, trainers enz. kunnen op voorhand geen toestemming geven. Zij moeten de kandidaat stagiaire ten alle tijde doorverwijzen naar het bureau stages.

Stageovereenkomsten:

Stageovereenkomsten mogen alleen getekend worden door het bestuur c.q. gedelegeerd aan het bureau stage.

Plaatsing:

Door bureau stages voor de maatschappelijk stages en beroep oriënterende stages. Voor MBO zorgt de hoofdopleiding i.s.m. bevoegde (TC3) trainers en gekwalificeerd om praktijkbegeleider te zijn voor de invulling van een MBO stageplaats.

Wie is coördinator:

Dit is Jan Bosscher. 06-42383699 of  stagebij@csv28zwolle.nl of jan.bosscher@planet.nl.

Vacatures: 

Het bureau heeft momenteel een vacature voor de functie van coördinator bureau stages en een bureau medewerker voor o.a. de administratie, helpen coördinatie en begeleiding.