lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Vacatures bij CSV'28

9 maart 2018:

 

Vacature 002: Administratief medewerker Bureau Inschrijvingen externe toernooien

Het werkveld van de administratief medewerkers bureau inschrijvingen externe toernooien ligt in hoofdzaak bij de totale administratie, de communicatie met toernooiorganisaties van externe verenigingen en de communicatie met het technische kader w.o. leiders, trainers, coördinatoren jeugdbestuur en lagere senioren binnen CSV ’28. Het bureau inschrijvingen externe toernooien werkt aan de hand van een opgestelde en door het bestuur vastgestelde procedure.

Rol en verantwoordelijkheden.

Het lid en administratieve medewerker vervult de rol van administratief deskundige en werkt nauw samen met de coördinator voor de uitvoering en heeft contacten namens het bureau met externe verenigingen en binnen CSV’28 met het technisch kader jeugdafdelingen en de senioren inzake inschrijvingen naar externe toernooien en verzoeken om bemiddelingen. Het bureau inschrijvingen externe toernooien werkt aan de hand van een opgestelde en door het bestuur vastgestelde procedure

Meer weten?

Neem contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 003: Lid Algemene Arbitrage Ondersteuning

Het werkveld van het lid en algemene ondersteuning betreft ondersteuning bij diverse arbitrage taken en activiteiten en bijzondere externe projecten. Deze uitvoeringstaken worden vastgesteld in samenspraak met de scheidsrechter-coördinator c.q. plv- scheidsrechtercoördinator en de coördinatoren-portefeuillehouders. Deze taken en activiteiten kunnen structureel maar ook ad-hoc zijn. Hij/zij heeft regelmatig overleg over de uitvoering, voortgang en kwaliteit van het beleid met de scheidsrechtercoördinator c.q. plv- scheidsrechter-coördinator en overige commissieleden.

Rol en verantwoordelijkheden.

Het lid en algemene arbitrage ondersteuning is belast met de aangegeven taken en vervult een belangrijke rol als deskundige op het gebied van de aangegeven taken c.q. activiteiten op het gebied van de arbitrage. t.b.v. CSV ’28. Hij/zij werkt nauw samen met de scheidsrechtercoördinator c.q. plv-scheidsrechter coördinator en de verantwoordelijke portefeuillehouders.

Meer weten?

Neem contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 004: Spelbegeleider Pupillenscheidsrechter en Vereniging scheidsrechter

De vereniging scheidsrechter treedt op als scheidsrechter bij de pupillen-, jeugd- en seniorenwedstrijden van CSV ’28, en kan ook worden aangesteld bij PEC Zwolle (samenwerkingsafspraken) enz. op basis van ontwikkelingen en beoordeeld door de commissie scheidsrechterszaken.

Rol en verantwoordelijkheden.

De vereniging scheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van de regels en heeft een beslissende rol als het gaat om uitleg en werkt samen met de vereniging assistent-scheidsrechter. (Dit laatste is niet van toepassing voor de spelbegeleider-pupillenscheidsrechter). De vereniging scheidsrechter staat voor de taak wedstrijden op een zodanig manier te leiden dat de spelers het spel met plezier beleven en leren.

Interesse?

Neem contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 005: Gastheer/Gastvrouw wedstrijdsecretariaat

De gastheer/gastvrouw is het gezicht van CSV op de wedstrijddagen. Je ontvangt de bezoekende clubs en bent eerste aanspreekpunt voor algemene vragen.

De zaterdagdienst van 08.00 uur t/m 12.00 uur en van 12.00 uur t/m 15.30 uur.

Wil jij je inzetten voor onze club?

Neem dan contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 006: DTP-er

Als DTP-er word je verantwoordelijk voor de opmaak van posters en flyers voor alle activiteiten van de evenementen commissie.

Wil jij je inzetten voor onze club?

Neem dan contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 007: Kantinemedewerker

We zoeken voor enthousiaste collega’s die graag spelers, ouders en bezoekende teams voorzien van een hapje en drankje, en dat in een gezellige en ontspannen sfeer. We zijn 5 dagen per week geopend en willen dat uitbreiden naar 6 dagen te weten de maandag. Help jij ons team op één van de dagen te versterken?

Interesse?

Neem dan contact op met Sybrand Kramer, Bestuurslid HRM op 06-41199197 of stuur een mail naar sybrandkramer@hotmail.com

--

Vacature 008: Coördinator-portefeuille Werving, PR, Promotie en Bijzondere Evenementen

De coördinator-portefeuillehouder is belast met de Werving, Promotie, PR en Evenementen, heeft regelmatig overleg over de uitvoering, voortgang en kwaliteit met de scheidsrechter- coördinator c.q. plv-scheidsrechtercoördinator en overige commissieleden over het beleid van Werving, PR, Promotie en Bijzondere evenementen.

Rol en verantwoordelijkheden.

De coördinator-portefeuillehouder is belast met de Werving, Promotie, PR en Evenementen en vervult een belangrijke rol als deskundige op het gebied van alle vormen van interne publicaties op het gebied van de arbitrage. t.b.v. CSV ’28. En externe publicaties aangeleverd conceptvorm worden verzorgd door het verantwoordelijke bestuurslid communicatie.

Interesse? Neem dan contact op met Jan Bosscher, jan.bosscher@planet.nl of 06-42383699.

--

Vacature 009: Medewerker Administratieve ondersteuning

Het werkveld van het lid en administratieve ondersteuning ligt in hoofdzaak  bij de administratie welke onder verantwoordelijkheid van de commissie scheidsrechterszaken valt. En ondersteunt hierbij de vereniging scheidsrechtercoördinator en de andere leden van de commissie.   

Rol en verantwoordelijkheden.

Het lid en administratieve ondersteuner vervult rol een voor de commissie als administratieve deskundige en werkt nauw samen met alle commissieleden en heeft voor de uitvoering contacten namens de commissie en anderen actoren binnen CSV’28 en externe organisaties op het gebied van de arbitrage.

Interesse? Neem dan contact op met Jan Bosscher, jan.bosscher@planet.nl of 06-42383699.

--

Vacature 010: Medewerker Bureau Stages

Het werkveld van de bureau medewerker stages ligt in hoofdzaak op het verzorgen van de administratie t.b.v. de stages en het vervangen van de coördinator bureau stage waaronder mogelijk ook in samenspraak met de coördinator bureau stages in het begeleiden van de MaS stagiaires. De werkzaamheden worden verricht t.b.v. van: 1. Maatschappelijke Stage van leerlingen van het voortgezet onderwijs waarbij de nadruk ligt op sociale- en maatschappelijke componenten en niet ingezet mogen worden voor beroep stages.  2. De MBO opleidingen van de ROC ’s Sport en Bewegen/Sport en Recreatie/Horeca en Dienstverlening. 3. Overige stages van o.a. VMBO scholen. En in overleg met het bestuur in bijzondere situaties HBO opleidingen.

Rol en verantwoordelijkheden.

De rol van de bureau medewerker stages ligt hoofdzakelijk in een goede en totale kwalitatieve  uitvoering van alle administratieve taken en activiteiten die onder het bureau vallen. En staat voor de uitdaging om samen met coördinator bureau stages en de kwaliteit te bewaken en verder te ontwikkelen t.b.v. van CSV ’28.

Interesse? Neem dan contact op met Jan Bosscher, jan.bosscher@planet.nl of 06-42383699.


19 mei 2017:

In verband met het feit dat de vrijwilligers in de Evenementencommissie na vele jaren hebben aangegeven komende zomer te gaan stoppen, komen wij graag in contact met:

Medewerkers (m/v) Evenementencommissie

‘’CSV’28 een voetbalvereniging met ambitie, waar betrokken leden -ieder op zijn/haar eigen niveau- kunnen voetballen in een veilige en gezellige atmosfeer”.

De medewerkers zijn samen met de andere commissieleden verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van evenementen binnen CSV'28 om op die manier ook bij te dragen aan een gezellige atmosfeer rondom en met betrokken leden.

Van diverse activiteiten die al eerder zijn georganiseerd zijn draaiboeken beschikbaar voor de commissie, maar eigen creativiteit en inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Naast veel enthousiasme en affiniteit met vrijwilligersorganisaties zien wij graag de volgende competenties:
* Verbindend;
* Luisteren;
* Creatief;
* Enthousiasmeren;
* Samenwerken.

Meer informatie kunt u terug vinden op de website onder “Activiteiten > Evenementen”.
Uw reactie kunt sturen naar evenementen@csv28zwolle.nl
 


December 2016:

Dit zijn momenteel de belangrijkste vacatures bij CSV’28 neem voor meer informatie over deze vacatures contact op met: secretaris@csv28zwolle.nl

We hebben echter doorlopend vrijwilligers nodig. Indien u graag iets wil betekenen voor CSV’28 dan kunt u contact opnemen met het CSV’28 Bureau: csv28bureau@gmail.com