lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk en Vrijwilligersbijdrage/Servicekosten

CSV'28 is een grote vereniging met meer dan 1300 leden, meer dan 65 jeugdteams, mini's en een F-leugue. Iedere zaterdag(ochtend) is het een lekkere drukte van belang op ons sportpark mede door de vele jeugdige spelers. Om de jeugd, senioren en dames met plezier te laten voetballen en om alles in goede banen te leiden zijn veel vrijwilligers nodig voor de begeleiding van teams, kantinepersoneel, kleedkamers die schoon moeten zijn, thee en ranja bij wedstrijden, bezetting van het wedstrijdsecretariaat,velden waar lijnen op moeten staan, scheidsrechters, materiaalmannen, klusjesmannen, en ga zo maar door. Voor meer informatie over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, zie het menu aan de rechterkant onder vacatures en of onder CSV'28 Bureau.

Omdat we als CSV'28 onvoldoende vrijwilligers hebben is bijvoorbeeld de schoonmaak uitbesteed en moeten sommige klussen door externe partijen worden gedaan. We hebben de kantinebeheerder in loondienst die als verantwoordelijke met vrijwilligers de kantine draaiende weet te houden.

CSV'28 heeft derhalve besloten in de ledenvergadering van 22-05-2006 en 26-04-2010 dat van alle leden wordt verwacht dat zij Vrijwilligerswerk doen bij CSV'28 en dat tevens (om een deel van de genoemde kosten te kunnen betalen) de leden een Vrijwilligersbijdrage/Servicekosten dienen te betalen van € 30,- per jaar (maximum van € 75,- per gezin per jaar). Het is dus Vrijwilligerswerk en een Vrijwilligersbijdrage/Servicekosten. Er is dus geen sprake van het afkopen van Vrijwilligerswerk.

U zult begrijpen dat deze € 30,- per jaar per lid, lang niet kostendekkend zijn voor "Vrijwilligerswerk" dat is uitbesteed en dat daarnaast dus nog steeds Vrijwilligers nodig zijn. CSV'28 verwacht deze inzet van al haar leden. Want: een veld zonder lijnen, een wedstrijd zonder een voetbal, een kantine waar niets te krijgen is of kleedkamers die nauwelijks meer worden schoongemaakt dat willen we niet bij CSV'28!!

Dus bij CSV'28 betaalt u naast de contributie ook een Vrijwilligersbijdrage/Servicekosten en verwachten wij dat u zich als vrijwilliger inzet voor de vereniging in het algemeen!

PS: Wel kunt u, indien u 16 uur Vrijwilligerswerk verricht in één voetbalseizoen uw Vrijwilligersbijdrage/Servicekosten aan het einde van dat seizoen declareren bij de penningmeester. U kunt dit per mail doen.

Informatie over de collectieve verzekering vrijwilligers