lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Adviesrapport: CSV28 op weg naar Verbinding


Adviesrapport: CSV'28 op weg naar Verbinding

Dit adviesrapport is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen 47 werkgroepleden, ondersteund en gefaciliteerd door adviseurs vanuit SportService Zwolle. In het adviesrapport doet de werkgroep verslag van het traject dat zij tussen 27 maart en 26 juni 2017 heeft doorlopen. Vijf werkgroepbijeenkomsten en vier tussengroepbijeenkomsten hebben in deze periode plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten is gewerkt aan: het in kaart brengen van de uitgangssituatie en het analyseren van de cultuur en de structuur van de vereniging, uitmondend in een aantal aanbevelingen aan de ALV van CSV’28. Het doel van dit traject is het doorlichten van de vereniging, zowel op cultuur- als op structuurgebied, en eventueel aanpassingen in de structuur voor te stellen. Vervolgens moet een nieuw bestuur voorgesteld worden, passend bij de nieuwe structuur.

Klik hier verder voor het gehele adviesrapport.


Door: Sport Service Zwolle en CSV'28 werkgroep