lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Clubblad februari nu te downloaden


Clubblad februari nu te downloaden

Onlangs is een nieuwe editie van ons clubblad verschenen. We hebben ervoor gekozen om het clubblad te verspreiden via de leider(s) van de teams. Bij de bezorging huis aan huis werd er, vanzelfsprekend, maar één clubblad in de brievenbus gegooid. Daarbij was de stelregel dat dit blad werd geadresseerd aan het jongste gezinslid. 
Om deze lijn door te trekken, hebben we de clubbladen ook op die manier verdeeld onder de teams. Elke leider heeft een begeleidend schrijven hierover ontvangen bij de clubbladen, inclusief de namen aan welke teamleden het clubblad gegeven moet worden.
De niet-spelende leden kunnen een exemplaar ophalen bij het wedstrijdsecretariaat. Hieronder is de nieuwste editie te downloaden.

Clubblad editie februari/maart 2018

 


Door: Linda Westerkamp