lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Agenda ALV 28 mei


Agenda ALV 28 mei

Het bestuur van CSV'28 nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 mei.
Deze wordt gehouden in de kantine van CSV'28 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Hieronder vindt u de agenda. Het verslag van de vorige ALV kunt u inzien vanaf zaterdag 12 mei bij het wedstrijdsecretariaat.
Agenda:
1. Opening Algemene Ledenvergadering
2. Inventarisatie voor de rondvraag
3. Vaststelling verslag van de ALV van 18 december 2017
4. Van het secretariaat: inwerkingtreding AVG
5. Financiën
5.1. Begroting 2018/2019
6. Pauze
7. Behandeling ingediende vragen voor de rondvraag
8. Sluiting
 


Door: Het bestuur